Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BABINDOL

IČO:

35626437

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BABINDOL

Dátum vzniku:

01.01.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Babindol, 95153

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233581623 - Babindol

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený