Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie

IČO:

36082937

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

15.05.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves, 90876

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504521 - Lakšárska Nová Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený