Slovenský poľovnícky zväz Orava so sídlom v Dolnom Kubíne

Slovenský poľovnícky zväz Orava so sídlom v Dolnom Kubíne

IČO:

00418749

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Orava so sídlom v Dolnom Kubíne

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ťatliaková 2051/8, Dolný Kubín, 02601

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509540 - Dolný Kubín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec