Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia - Gelnica

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia - Gelnica

IČO:

17071178

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia - Gelnica

Dátum vzniku:

10.01.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenská, Gelnica, 05601

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421526509 - Gelnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený