Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

35678500

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

01.01.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čsl. armády 12, Krupina, 96301

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518557 - Krupina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený