Slovenský poľovnícky zväz, Obecné poľovnícke združenie Nový život

IČO:

35989947

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Obecné poľovnícke združenie Nový život

Dátum vzniku:

01.07.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hajnáčka 81, Hajnáčka, 98033

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514811 - Hajnáčka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený