Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici

IČO:

00418684

Obchodné meno:

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici

Dátum vzniku:

01.01.1978

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hollého 750, Senica, 90501

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504203 - Senica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec