Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov poľovného revíru Magura

Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov poľovného revíru Magura

IČO:

37919300

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov poľovného revíru Magura

Dátum vzniku:

15.10.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čavoj 111, Čavoj, 97229

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513938 - Čavoj

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený