Poľovnícky spolok vlastníkov pôdy Bušince

Poľovnícky spolok vlastníkov pôdy Bušince

IČO:

42313201

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok vlastníkov pôdy Bušince

Dátum vzniku:

03.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Železničná 1, Bušince, 99122

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515892 - Bušince

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený