Poľovnícky spolok URBÁR k. ú. Vyšné Slovinky, Nižné Slovinky

Poľovnícky spolok URBÁR k. ú. Vyšné Slovinky, Nižné Slovinky

IČO:

35555521

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok URBÁR k. ú. Vyšné Slovinky, Nižné Slovinky

Dátum vzniku:

04.11.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovinky 345, Slovinky, 05340

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543535 - Slovinky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený