Poľovnícky spolok Parlag

Poľovnícky spolok Parlag

IČO:

50239571

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Parlag

Dátum vzniku:

17.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľ. Štúra 20, Veľký Krtíš, 99001

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515850 - Veľký Krtíš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov