Poľovnícky spolok NIMROD Štúrovo

Poľovnícky spolok NIMROD Štúrovo

IČO:

42365929

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok NIMROD Štúrovo

Dátum vzniku:

12.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Orechová 43, Štúrovo, 94301

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503584 - Štúrovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený