Poľovnícky spolok NIMRÓD Rimavská Seč

Poľovnícky spolok NIMRÓD Rimavská Seč

IČO:

31094775

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok NIMRÓD Rimavská Seč

Dátum vzniku:

04.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová štvrť 421, Rimavská Seč, 98042

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515442 - Rimavská Seč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený