Poľovnícky spolok Močenský Háj

Poľovnícky spolok Močenský Háj

IČO:

42121051

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Močenský Háj

Dátum vzniku:

06.11.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podzámska 44, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený