Poľovnícky spolok Lukavica - Sampor

Poľovnícky spolok Lukavica - Sampor

IČO:

31901140

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Lukavica - Sampor

Dátum vzniku:

18.11.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lipová 7, Lukavica, 96231

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B558087 - Lukavica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený