Poľovnícky spolok Kozárovce

Poľovnícky spolok Kozárovce

IČO:

42332621

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Kozárovce

Dátum vzniku:

28.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce 953, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený