Poľovnícky spolok Jeľšovka

Poľovnícky spolok Jeľšovka

IČO:

42333741

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Jeľšovka

Dátum vzniku:

15.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Perecká 4, Levice, 93405

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený