Poľovnícky spolok Háje

Poľovnícky spolok Háje

IČO:

42005167

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Háje

Dátum vzniku:

12.05.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ratková 224, Ratková, 98265

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328515370 - Ratková

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený