Poľovnícky spolok Dedinka Dolný Štál

Poľovnícky spolok Dedinka Dolný Štál

IČO:

42399106

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Dedinka Dolný Štál

Dátum vzniku:

01.07.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mostová 33/6, Dolný Štál, 93010

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501611 - Dolný Štál

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený