Poľovnícky spolok - CERVUS

Poľovnícky spolok - CERVUS

IČO:

37959565

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok - CERVUS

Dátum vzniku:

23.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fajtov 1070/12, Čierny Balog, 97652

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508527 - Čierny Balog

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený