Poľovnícky spolok BREZA

Poľovnícky spolok BREZA

IČO:

42023459

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok BREZA

Dátum vzniku:

12.06.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá okružná 943/2, Partizánske, 95801

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505315 - Partizánske

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený