Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá

IČO:

35511699

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zlatník Košická Belá

Dátum vzniku:

16.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tolstého 17, Košice - mestská časť Sever, 04001

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598151 - Košice - mestská časť Sever

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený