Poľovnícke združenie Žiare Selce

IČO:

35657791

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Žiare Selce

Dátum vzniku:

29.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Selčianska cesta 132, Selce, 97611

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508985 - Selce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený