Poľovnícke združenie Vysoké Tatry Štrba

IČO:

35530219

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vysoké Tatry Štrba

Dátum vzniku:

17.04.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štrba, Štrba, 05938

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523933 - Štrba

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený