Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Dolinka

IČO:

34005030

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Dolinka

Dátum vzniku:

29.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hajná Nová Ves, Hajná Nová Ves, 95603

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236542881 - Hajná Nová Ves

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený