Poľovnícke združenie Veterník - v likvidácii

IČO:

35558423

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veterník - v likvidácii

Dátum vzniku:

09.02.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rožňavské Bystré 25, Rožňavské Bystré, 04931

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526207 - Rožňavské Bystré

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený