Poľovnícke združenie Veremba Košická Polianka

IČO:

35511681

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veremba Košická Polianka

Dátum vzniku:

18.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košická Polianka 22, Košická Polianka, 04441

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521582 - Košická Polianka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený