Poľovnícke združenie Veľké Leváre

IČO:

30786860

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veľké Leváre

Dátum vzniku:

01.01.1977

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komenského, Veľké Leváre, 90873

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504947 - Veľké Leváre

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený