Poĺovnícke združenie Veĺká Ves

IČO:

31941435

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Veĺká Ves

Dátum vzniku:

01.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kalinovo, 98501

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511471 - Kalinovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený