Poľovnícke združenie Vápenica

IČO:

35654554

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vápenica

Dátum vzniku:

26.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zliechov, 01832

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513865 - Zliechov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený