Poľovnícke združenie URBÁR Záhorská Bystrica

IČO:

42359180

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie URBÁR Záhorská Bystrica

Dátum vzniku:

06.10.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bratislavská 12, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, 84106

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529427 - Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený