Poľovnícke združenie Uhrinč so sídlom v Sokoli

IČO:

35511664

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Uhrinč so sídlom v Sokoli

Dátum vzniku:

27.02.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostoľany nad Hornádom I-241, Kostoľany nad Hornádom, 04431

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426582514 - Kostoľany nad Hornádom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený