Poľovnícke združenie Tŕstie Kľačany

IČO:

42162483

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tŕstie Kľačany

Dátum vzniku:

20.07.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kľačany 305, Kľačany, 92064

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507172 - Kľačany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený