Poľovnícke združenie TOPOĽ

IČO:

36103489

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TOPOĽ

Dátum vzniku:

22.02.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Neverice, Neverice, 95172

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500593 - Neverice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený