Poľovnícke združenie T I E S Ň A V A

IČO:

31203973

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie T I E S Ň A V A

Dátum vzniku:

15.12.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Považská Teplá 253, Považská Bystrica, 01705

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený