Poľovnícke združenie Studená dolina Mudroňovo

IČO:

36109789

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Studená dolina Mudroňovo

Dátum vzniku:

31.10.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mudroňovo, Mudroňovo, 94632

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501271 - Mudroňovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený