Poľovnícke združenie Stuchla

IČO:

31959032

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Stuchla

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hraň, 07603

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528366 - Hraň

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený