Poľovnícke združenie STRELA Blatné Remety

IČO:

30305934

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie STRELA Blatné Remety

Dátum vzniku:

05.05.1982

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Blatné Remety, Blatné Remety, 07244

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522341 - Blatné Remety

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený