Poľovnícke združenie Stracenô, Dolná Lehota

IČO:

35655577

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Stracenô, Dolná Lehota

Dátum vzniku:

25.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolná Lehota, 97698

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508535 - Dolná Lehota

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený