Poľovnícke združenie STAVENČÍK Zlaté

IČO:

31953689

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie STAVENČÍK Zlaté

Dátum vzniku:

03.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zlaté, Zlaté, 08601

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519979 - Zlaté

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený