Poľovnícke združenie SPOLOK so sídlom v Kostolenj pri Dunaji

IČO:

31795226

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SPOLOK so sídlom v Kostolenj pri Dunaji

Dátum vzniku:

12.06.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolná pri Dunaji 50, Kostolná pri Dunaji, 92525

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108503851 - Kostolná pri Dunaji

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

93120 - Činnosti športových klubov

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený