Poľovnícke združenie SOLCAR

IČO:

35602287

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOLCAR

Dátum vzniku:

09.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Školská 19, Vinosady, 90201

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508314 - Vinosady

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený