Poľovnícke združenie Sokol

IČO:

36080055

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sokol

Dátum vzniku:

16.10.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hajmáš 22, Veľké Úľany, 92522

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504131 - Veľké Úľany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený