Poľovnícke združenie SOKOL

IČO:

31941176

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOKOL

Dátum vzniku:

31.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovská Osada, Liptovská Osada, 03473

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510637 - Liptovská Osada

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený