Poľovnícke združenie Snožka

IČO:

42194296

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Snožka

Dátum vzniku:

12.04.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Janka Kráľa 83, Nemecká, 97697

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508829 - Nemecká

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený