Poľovnícke združenie Slovinky

IČO:

35517859

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovinky

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovinky 66, Slovinky, 05340

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543535 - Slovinky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený