Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu Jedlinka Rokytov pri Humennom

IČO:

37785001

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu Jedlinka Rokytov pri Humennom

Dátum vzniku:

21.10.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom, 06713

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520250 - Rokytov pri Humennom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený