Poľovnícke združenie Sihelné

IČO:

31913300

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sihelné

Dátum vzniku:

17.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sihelné, 02946

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510050 - Sihelné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený