Poľovnícke združenie Sádecké vrchy

IČO:

36128325

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sádecké vrchy

Dátum vzniku:

03.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pružina 23, Pružina, 01822

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513601 - Pružina

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený