Poľovnícke združenie Š i m o n y Veľká Tŕňa

IČO:

42111315

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Š i m o n y Veľká Tŕňa

Dátum vzniku:

17.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pivničná 258, Veľká Tŕňa, 07682

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B513806 - Veľká Tŕňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený